Webcam Video Capture

Webcam Video Capture

Capture webcams, ถ่ายทอดภายผ่านวิดีโอเต็มไปด้วยหน้าจอส่วนหนึ่งของจอภาพด้วย
คะแนนผู้ใช้
4.2  (13 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
3.2
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
โปรแกรมนี้ได้รับ 8 รางวัล
Capture webcams, ถ่ายทอดภายผ่านวิดีโอเต็มไปด้วยหน้าจอส่วนหนึ่งของจอภาพและต่อวิดีโอกับเสียง
ใช้ Webcam Video Capture ต้องทำให้คนเป็นพยานอะไรที่คุณต้องการเตือนผ่านเสียง-เห็นหน่อย มีบางครั้งตอนที่แบ่งปันสิ่งที่คุณเห็นบนจอคือที่เร็วสุดแล้ว clearest ทางที่จะติดต่อสื่อสาร
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ:

ดาวน์โหลดสำหรับ Mac