WD Drive Utilities

WD Drive Utilities

Miễn phí
Anh có thể cấu hình, quản lý và diagnose của WD drive
Người dùng đánh giá
4.2  (18 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
4.7
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
WD Drive Utilities là một chương trình tự do cho phép anh để cấu, quản lý và diagnose của WD drive. Chương trình cho phép cháu:
-Manage RAID cấu (For RAID hỗ trợ người mẫu)
-Lái xe chạy chẩn đoán
-Đặt lái ngủ cài
-Xóa và lái dạng
-Giấy đăng ký lái xe.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào: