Vocaboly

Vocaboly

Vocaboly است vocabulary builder for SAT های TOEFL های GRE های GMAT و واژگان عمومی است
امتیازدهی کاربر
3.6  (5 رأی)
رأی شما
نمره
2.4
این برنامه 16 جایزه دریافت کرد
مورد اعتماد دانلود 3.1 MB
Vocaboly است vocabulary builder for SAT های TOEFL های GRE های GMAT و واژگان عمومی است. این برنامه شامل پنج کتاب: SAT های TOEFL های GRE های GMAT و VOA ویژه زبان انگلیسی; با بیش از 12 های 000 کلمات هر کلمه ارائه شده است با معنی, نماد آوایی و تلفظ. بسیاری از کلمات نیز نمونه جملات برای نشان دادن استفاده از آنها.
هر کتاب شامل هشت کارت های فلش به گروه کلمات مهم است. هر کلمه را می توان به یک سطح دشواری از 0 تا 5 است که باعث می شود یادگیری واژگان بسیار کارآمد است.
اطلاعات به روز شده در: