Ultra File Opener

Ultra File Opener

Ultra File Opener mở đằng 260 khác kiểu tập tin tất cả trong một ứng dụng
Người dùng đánh giá
3.4  (5 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.9
Phiên bản mới nhất:
5.6.3 (Xem tất cả)
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Ultra File Opener (UFO) mở đằng 260 khác kiểu tập tin tất cả trong một ứng dụng. Không chỉ mở nó nổi tiếng ảnh và tài liệu ngay lập tức nhưng anh cũng có thể sửa, chuyển đổi, và in họ từ PC.
Ultra File Opener hỗ trợ hàng trăm người khác kiểu tập tin, bao gồm cả những hình ảnh, bản, và dữ liệu.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào: