Timecode Frame Generator

Timecode Frame Generator

Miễn phí
Cái khoang cho phép nhãn & giờ đoạn phim của cậu với SMPTE
Người dùng đánh giá
5.0  (2 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.0
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Cái khoang cho phép nhãn & giờ đoạn phim của cậu với SMPTE để khán giả thể làm nhận xét sử dụng timecode như có liên quan gì.
Phiên 2.0 gồm mới tính năng như quày được, ngày và thời gian, selectable màu độ sâu và xuất để AVI.

"Xuất để AVI" chọn tạo ra một "kiểu 1" AVI tập tin có thể không vượt 2GB. Nếu tạo nên AVI tập tin vượt quá 2GB nó sẽ không làm việc một cách chính xác, trong trường hợp đó, em cần phải xuất cho nhiều AVI các tập tin để tiếp tục công kích cỡ dưới 2GB

SI Bình luận

Cảm ơn bạn đã đánh giá chương trình!
Vui lòng thêm bình luận để giải thích lý do cho việc bình chọn của bạn.
0 bình luận
Bình chọn của bạn:

Facebook Bình luận

Thông tin được cập nhật vào: