Terry the Turtle

Terry the Turtle

มันเป็นที่ๆเหมาะที่โปรแกรมที่จะแนะนำให้รู้จักเด็กต้อง LOGO ประเภทองโปรแกรม
คะแนนผู้ใช้
4.3  (8 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
1.4
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
โปรแกรมนี้ได้รับ 1 รางวัล
Terry the Turtle งเป็นที่ๆเหมาะที่โปรแกรมที่จะแนะนำให้รู้จักเด็กต้อง LOGO ชนิดโปรแกรม, ที่ที่พวกเขาสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ measurement ของห่างไกลและอวดมุม. ที่ configurable ส่วนติดต่อบนเริ่มต้นระดับเป็น colourful และต้อนรับที่อนุญาต\n ให้พวกเด็กๆเรื่องง่ายใช้งานทั้งหมดฟังก์ชันนี้
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: