Spiffy

Spiffy

Miễn phí
Spiffy là một cấp cao Gmail mo mớicomment chương trình cho Windows
Người dùng đánh giá
4.7  (3 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.0
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 6 giải thưởng
Spiffy là một cấp cao Gmail mo mớicomment chương trình cho Windows. Features:
Hỗ trợ tự do Gmail và Google Apps thư
Kiểm tra lên đến 5, số tài khoản, Inbox hay tự chọn Label
Customize diện, mo mớicomment, nghe báo động, và hơn nữa!
Nói Me Again tính năng đối với nhớ báo động
Ủy nhiệm hỗ trợ cho công ty "mạng lưới"
Khởi chạy tự động Ẩn hàm
Chạy từ USB và mạng lái
Thông tin được cập nhật vào: