SourceGear DiffMerge

SourceGear DiffMerge

Một công cụ tuyệt vời cho so sánh và hòa nhập tập tin cho Windows, Mac và Linux
Người dùng đánh giá
2.5  (2 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.6
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 4 giải thưởng
DiffMerge là một chương trình để visually so sánh và hợp nhất các tập tin cho Windows, Mac OS X và Linux.
Product tính năng:
- Cách đồ họa cho thấy các thay đổi giữa hai tập tin. Bao gồm intra hình chiếu sáng và hỗ trợ đầy đủ để sửa.
- Cách đồ họa cho thấy các thay đổi giữa 3 tập tin. Cho phép tự động nhập (khi an toàn làm thế, và điều khiển hoàn toàn sửa cái tạo nên tập tin.
- Đúng-nhấn vào bất kỳ hai tập Windows Explorer để biệt họ ngay lập tức.
- Rulesets và tùy chọn cung cấp cho biến hoá xuất hiện và ứng xử.
- Tương thích với 42 phần khác encodings.
- Giống hệt nhau tính năng đặt trên Windows, Mac OS X, và Linux.
- Khi /quả chọn dùng, DiffMerge bây giờ lối ra với một trạng thái thoát nó phản ánh sự tình trạng của cái hợp (MERGE-RESOLVED, MERGE-ABORTED, ERROR, ...)
- Hỗ trợ cứu nội dung của một Folder Window cho một tập hồ sơ đấy. Này sẽ tạo ra một UTF-8 CSV chứa hàng đang hiển thị trên cửa sổ (tôn trọng nhiều loại Hiện/Giấu công cụ nút).
- Hỗ trợ cho Explorer Integration (EI) trên 64 chút Windows XP và Vista. DiffMerge vẫn là một 32 chút ứng dụng và chạy 32 và 64 chút hệ thống. Tuy nhiên, EI DLL nào móc vào Windows Explorer phải là cùng một chút-ness như cái đìa. Này thả chứa đựng 2 phiên bản của DLL.
Thông tin được cập nhật vào: