SoundWire Server

SoundWire Server

ฟรี
เปิดใช้คุณเพื่อ wirelessly ส่งมีเสียงจากของคุณ PC ต้องของคุณ Android โทรศัพท์
คะแนนผู้ใช้
4.6  (20 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
3.1
รุ่นล่าสุด:
2.1.2 (ลองดู)
โปรแกรมนี้ได้รับ 1 รางวัล
SoundWire Server เปิดใช้คุณเพื่อ wirelessly ส่งมีดนตรีหรือเสียงจากของคุณ PC หรือแล็ปท็อปของคุณ Android โทรศัพท์
ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือการติดตั้งโปรแกรมนี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งเป็นของคุณแหล่งข่าวของเพลงบนเว็บถ่ายทอดภายผ่านระบบเสียง, หรืออีกฟังและติดตั้ง SoundWire Android แอ๊ปของคุณโทรศัพท์
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: