Sinhala Writer

Sinhala Writer

Miễn phí
Một cà phê dựa trên đánh mềm pháp này có thể được dùng để tạo xin-ha-la văn bản
Người dùng đánh giá
3.9  (45 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.3
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Cái Sinhala Writer là một cà phê dựa trên đánh mềm pháp này có thể được dùng để tạo xin-ha-la văn bản bằng một người tiếng anh của bàn phím trên cửa Sổ môi trường bằng Đúng Kiểu Phông (.ttf).
Do vậy, cậu không phải có ý nói nhân vật bản đồ và kỳ lạ chìa khóa mã để sản xuất xin-ha-la văn bản. Sinhala Writer đó là ý tưởng không tồi để sản xuất ngắn, chính trị liệu đó, mà có thể là một cách dễ dàng từng sản xuất phức tạp trang trọng tài liệu dùng chuyên nghiệp từ xử lý chương trình.
Thông tin được cập nhật vào: