RazorSQL

RazorSQL

มันเป็น SQL กับการค้นหาเครื่องมือ, ฐานข้อมูลของเบราว์เซอร์, SQL เครื่องมือแก้ไขได้
คะแนนผู้ใช้
3.8  (4 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
2.7
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
โปรแกรมนี้ได้รับ 13 รางวัล
RazorSQL เป็น SQL กับการค้นหาเครื่องมือ, ฐานข้อมูลของเบราว์เซอร์, SQL เครื่องมือแก้ไข, และลอกฐานข้อมูลผู้บริหารเครื่องมือสำหรับ Windows, Mac OS อง X, Linux และ Solaris. It สามารถเรียกดูฐานข้อมูลวัตถุอย่างเช่น schemas, ตารางข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คอลัมน์, กลุ่มหลักและต่างประเทศกุญแจมุมมอง, indexes ตามขั้นตอนฟังก์ชันและมากกว่านั้น
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: