Port to Port

Port to Port

PortToPort là một phần mềm đó tính khoảng cách giữa hai bến cảng
Người dùng đánh giá
3.5  (14 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.4
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Tiến vào Từ, To và optionally một Qua cổng tên là đã làm dễ dàng với người sử dụng thả xuống danh sách những điều hoàn toàn tự động cảng tên như cô đánh bản tin.
Phức tạp chuyến du hành liên quan đến cuộc gọi ở trong một số hải cảng có thể dễ dàng được thiết lập với Route Builder, từng cái chân của những chuyến đi vui riêng của nó đặt của routing lựa chọn.
Cái Port Chọn assists trong định vị được cái tên của bến cảng với khả năng giới hạn danh sách hiển thị đến những nơi những tên chứa xác định từ hay đâu cảng đang nằm trong một chọn lọc khu vực của bản đồ. Thêm vào đó, lưới hiển thị có thể sắp xếp ở bất cứ cột và cả nội dung cho chỉ những cái nào khớp với một vài tiêu chuẩn.
Thông tin được cập nhật vào: