Pokemon Global Revolution

Pokemon Global Revolution

Miễn phí
Pokemon: cách Mạng, chính là được tự do trò chơi mà cậu có thể chơi ở một ngoại tuyến môi trường
Người dùng đánh giá
4.1  (83 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.5
Phiên bản mới nhất:
1.0 (Xem tất cả)
TẢI VỀ Miễn phí  
Pokemon: cách Mạng, chính là được tự do trò chơi đó cho phép anh để chơi trong một ngoại tuyến môi trường. Anh có thể chọn trong 6 vật nhau với người duy nhất có sức mạnh và năng, khám phá những Hoenn Miền: vùng bắt đầu ở Littleroot và kết thúc ở Slateport và anh sẽ có thể xem được tất cả các huy hiệu mà anh đã thu thập được trong lúc đang chơi bài.
Thông tin được cập nhật vào: