Pokemon Global Revolution

Pokemon Global Revolution

ฟรี
Pokemon:การปฏิวัติคือเป็นอิสระองเกมนั้นคุณสามารถเล่นอยู่ในออฟไลน์สภาพแวดล้อมนะ
คะแนนผู้ใช้
4.1  (83 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
3.4
รุ่นล่าสุด:
1.0 (ลองดู)
ดาวน์โหลด ฟรี  
Pokemon:การปฏิวัติคือเป็นอิสระองเกมนั้นจะอนุญาตให้คุณเล่นในออฟไลน์สภาพแวดล้อมนะ คุณสามารถเลือกจาก 6 ตัวอักษรงกันกับของยูนีคพลังและความสามารถค้นพบ Hoenn เขตพื้นที่:พื้นที่ที่เริ่มต้นที่ Littleroot และตอนจบที่ Slateport และคุณจะสามารถมองเห็นทั้งหมดตราบว่าคุณมีชุดสะสมระหว่างเกม
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: