Peachtree Quantum - Accountants' Edition

Peachtree Quantum - Accountants' Edition

Kinh nghiệm mới cấp của kế toán và công việc làm ăn quản lý với cái bớt dùng
Người dùng đánh giá
3.6  (22 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.5
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Sage Peachtree Quantum là một phần trên của các dòng kế toán giải pháp hỗ trợ 5, 10, 15, 20, 30 hay 40 có giấy phép, tên người, và cung cấp cao an ninh trật tự và theo dõi thiết lập. Sage Peachtree Quantum cho mọi tính năng của Sage Peachtree Mới kế Toán, và cung cấp hỗ trợ, tin tức, và nâng cấp thêm cho 12 tháng trước tôi mua.
Không giống như có nhiều vụ làm ăn nhỏ ở phòng kế toán, các sản phẩm, Sage Peachtree Quantum được thiết kế để hoàn toàn compliant với thường chấp nhận kế toán nguyên tắc (GAAP), với tính năng và đặt trạm kiểm soát ngay đó cung cấp độ chính xác và an ninh để chạy việc của anh với bình yên trong tâm hồn.
Thông tin được cập nhật vào: