o2 Connection Manager

o2 Connection Manager

Miễn phí
Quản lý internet mối quan hệ, kết nối anh nhanh nhất có sẵn mạng
Người dùng đánh giá
3.4  (29 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.2
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phiên bản mới nhất:
8.7.6 (Xem tất cả)
o2 Connection Manager tôi sẽ giúp cô được internet kết nối bị cô có kết nối tới nhanh nhất sẵn sàng mạng. Tự động kết nối anh nhanh nhất có sẵn mạng kể cả nhà broadband nếu anh có một sóng vô tuyến ... ... gắn máy. Kết nối anh với công Wi-Fi hotspots khắp nước ANH với chắc chắn Openzone.
o2 Connection Manager có thể giúp anh theo dõi dữ liệu của cách sử dụng cho cô một dấu hiệu của bao nhiêu dữ liệu anh có dùng làm bằng cách sử dụng thừa nhận là vào O2 mạng. Nó cho phép anh để có thể kiểm tra xem có chuyện của O2 "Mạng lưới" và tìm được nơi công cộng Wi-Fi hotspots. Cho và nhận được tin nhắn tin của dongle (Trả tiền hàng Tháng khách hàng duy nhất)
Thông tin được cập nhật vào: