MyPoint Connector

MyPoint Connector

Miễn phí
MyPoint Connector cần MyPoint PowerPoint Remote và cũng Zero Conifg
Người dùng đánh giá
4.2  (5 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.5
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
MyPoint Connector cần MyPoint PowerPoint Remote và cũng Zero Conifg (xin Chào) cần thiết phải tự động phát hiện MyPoint Connector lên mạng nội bộ. Chào tự nó không phải một phần của trình cài đặt cho MyPoint Connector, nhưng nó nằm trong serveral Táo ứng dụng, e.g. iTunes và Bonjour Print Services cho Windows.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào: