MusicLab MIDI Connection Center

MusicLab MIDI Connection Center

Miễn phí
Đơn giản MIDI Connection Center Tiện ích làm MIDI THRU kết nối
Người dùng đánh giá
3.0  (2 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.4
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
được tin cậy TẢI VỀ Miễn phí   158 KB
Đơn giản MIDI Connection Center Tiện ích làm MIDI THRU kết nối không có bất kỳ tuần tự phần mềm như CakeWalk, Cubase, etc. có Qua có sẵn đường nét. Dùng những tiện ích, anh có thể chơi MIDI bàn phím kết nối với PC qua MIDI IN cổng qua nội bộ synthesizers hay bên ngoài sắc máy phát điện kết nối thông qua MIDI OUT các cảng. Đó là vì lợi ích cho ông chỉ đơn giản là " kết nối nào MIDI thiết bị nhập bất cứ MIDI xuất. Nó có nghĩa là mọi MIDI sự kiện nhận được từ MIDI Nhập thiết bị mà anh đã chọn, sẽ tiếp tục với một vài MIDI Xuất thiết bị đã liên lạc được với.
Thông tin được cập nhật vào: