MetaX

MetaX

MetaX là một chương trình tạo nhãn cho phim của Windows dành cho MP4, M4V và các tập tin MOV
Người dùng đánh giá
5.0  (2 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.8
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 7 giải thưởng
MetaX là một chương trình tạo nhãn cho phim của Windows dành cho MP4, M4V và các tập tin MOV. Bạn có thể tìm kiếm áp phích quảng cáo ở cả Amazon và tagChimp, cũng như là IMDB và Yahoo về thông tin và sau đó viết thông tin ấy vào tập tin để nó được hiển thị ở iTunes, ở Apple's Front Row hoặc ở một kênh TV của Apple. MetaX sẽ đọc bất kì thông tin siêu dữ liệu ở trong tập tin, nhưng nó cũng làm cho việc tìm kiếm thông tin trên Internet trở nên dễ dàng.

Tóm tắt đánh giá

Ưu điểm

  • Lưu trữ những nhãn ghi trước đó.
  • Tìm kiếm áp phích quảng cáo phim.
  • Xuất khẩu những nhãn ghi.
  • Tạo nhãn cho các đề tài.

Nhược điểm

  • Không có.
Thông tin được cập nhật vào: