Man-Hours Calculator

Man-Hours Calculator

رایگان
این محاسبه مورد نیاز خود را مرد-ساعت و در دسترس انسان ساعت
امتیازدهی کاربر
 
رأی شما
نمره
1.0
100٪ نرم افزار تمیز. به گزارش کنید .
این برنامه 8 جایزه دریافت کرد
Man-Hours Calculator آسان ابزار مدیریت است که آمار و ارقام اگر شما مرد-قدرت موجود برای رسیدگی به پوشش شما نیاز به کار انجام می شود. آن را به شما نشان دهد که چگونه به دور شما هستند و یا چه مقدار اضافی شل شما. برنامه محاسبه مورد نیاز خود را مرد-ساعت و در دسترس انسان ساعت و سپس به مقایسه این دو به شما نشان چگونه به مراتب بیش از و یا در زیر شما هستند.
اطلاعات به روز شده در: