GUIOctave

GUIOctave

Miễn phí
GUI Octave là một Graphical User Interface cho GNU Octave cao cấp ngôn ngữ
Người dùng đánh giá
1.0  (1 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.0
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
Để cài GUI Octave, tải chính thiết lập hồ sơ, và gấp đôi-nhấn vào nó. Dùng mà không có quyền quản trị không biết cài phần mềm. Muốn giải quyết được hành vi đó, đăng nhập vào Windows như một quản trị hay là một người dùng với quản trị đặc quyền. Anh cũng có thể cài đặt chương trình bởi cùng một người quản trị quyền cài đặt chương trình với những chạy theo lệnh.
Những bài tập tin cần Windows Installer: nếu anh có lỗi trong khi đang cài đặt GUI Octave, đi http://windowsupdate.microsoft.com và lắp mới nhất phiên bản của Windows Installer.
Thông tin được cập nhật vào: