Garmin MapInstall

Garmin MapInstall

Miễn phí
Phần mềm này sẽ không hoạt động trừ khi anh đã sở hữu một MapSource sản phẩm
Người dùng đánh giá
3.9  (12 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.0
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Phần mềm này sẽ không hoạt động trừ khi anh đã sở hữu một MapSource sản phẩm.
Chính Tính Năng:
- Cải thiện trí nhớ vấn đề khi chạy trên Windows 7.
- Tiến bộ đồ chiếu với nhiều bản đồ sản phẩm này.
- Thay đổi chuột-bánh xe chức năng để phóng to ra.
- Thêm hỗ trợ cho tăng cường bản đồ bảo vệ.
- Sửa mở khóa vấn đề.
- Tiến bộ tỉa màn trình diễn vài bản đồ châu Á sản phẩm này.
1. Tải MapInstall cập tập tin vào một mục vào ổ cứng của ông. (i.e., c:garmin).
2. Thay đổi với những mục này, trong đó các tải về những tập tin, (i.e., c:garmin), và chạy thể thực hiện các tập tin.exe). Theo onscreen chỉ dẫn để hoàn thành MapInstall cài đặt.
Yêu cầu:
- IBM-hợp với PC chạy Windows XP Service Pack 2 hay muộn điều hành hệ thống.
Thông tin được cập nhật vào: