FX Draw

FX Draw

FX Draw có thể được dùng như một hình vẽ công cụ cho các giáo viên
Người dùng đánh giá
4.2  (5 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.1
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 3 giải thưởng
FX Draw có thể được dùng như một hình vẽ công cụ cho các giáo viên, bị một cuộc biểu diễn cụ với dữ liệu chiếu. Chương trình này có thể làm việc bên với tương tác whiteboards phải cung cấp một theo thuật toán biết vẽ lên bề mặt. Nó có thể được dùng trực tiếp với học sinh phải cung cấp một đơn vị năng nổ môi trường học ở nơi họ có thể dễ dàng và tương tác điều tra nhất theo khía cạnh của toán học.
Thông tin được cập nhật vào: