Forex Strategy Builder

Forex Strategy Builder

Miễn phí
Forex Strategy Builder là một hình forex chiến lược về tester
Người dùng đánh giá
3.0  (1 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.3
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 11 giải thưởng
Chúng ta có thể kiểm tra nếu nó đã làm việc rất xa bởi backtesting vào lịch sử dữ liệu. Bây giờ anh có thể dễ dàng chạy backtests với Forex Strategy Builder. Chọn người mua bán tắc và chỉ thị, chọn gian và thấy anh sẽ làm nếu em có thích chiến lược cho những tháng vừa/năm/thập kỷ qua.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào: