Excel Convert Files From English To Hindi and Hindi To English

Excel Convert Files From English To Hindi and Hindi To English

คำตอบสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการแปลงไฟล์ Excel จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาฮินดี
คะแนนผู้ใช้
4.8  (5 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
2.2
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
โปรแกรมนี้ได้รับ 1 รางวัล
ซอฟต์แวร์นี้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ต้องการแปลงไฟล์ Excel จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาฮินดีและจากภาษาฮินดีเป็นภาษาอังกฤษ. ผู้ใช้งานสามารถระบุรายการไฟล์หรือทั้งโฟลเดอร์และจากนั้นเลือกบล็อกจากเซลที่ต้องการ ชีทที่ใช้งานหรือทั้งแฟ้มงานสำหรับการแปล. ซอฟต์แวร์ใช้ Google Translate เป็นโปรแกรมหลักสำหรับการแปลและจำเป็นต้องใช้คีย์ API ของ Google Translate. คู่มือสำหรับการหาได้มาซึ่งคีย์นั้นมาพร้อมในโปรแกรม. จำเป็นต้องใช้ Excel 2000 หรือสูงกว่า.
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: