Elsinore ScreenConnect

Elsinore ScreenConnect

Cho phép anh để nhanh chóng và securely quyền điều khiển người dùng màn hình
Người dùng đánh giá
5.0  (2 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
0.6
Phiên bản mới nhất:
2.3.1947 (Xem tất cả)
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Nhanh lên và securely quyền điều khiển người dùng màn hình với chỉ là một ít phóng. Tất cả các tin nhắn, màu sắc, và ảnh có thể dễ dàng sửa nó đến gần ngang với dấu rồi. Cơ bản thay đổi có thể làm trong giây qua lệnh cấp trên bảng điều khiển. Toàn mạng nguồn cung cấp cho tiến customization.
Với ScreenConnect anh có thể:
* Điều khiển từ xa có máy tính qua internet
* Truy cập quốc gia máy tính
* Chia sẻ của màn hình với người khác
* Hỗ trợ Windows, Mac, và Linux người dùng
* Sự hỗ trợ của Android smartphone
Thông tin được cập nhật vào:

Các giải pháp liên quan