EasyWeather

EasyWeather

Miễn phí
Nó hiển thị meteorological được cung cấp thông tin nhân ProWeatherStation
Người dùng đánh giá
3.4  (23 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.7
Phiên bản mới nhất:
9.0 (Xem tất cả)
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
Chương trình này từ xa các meteorological được cung cấp thông tin nhân ProWeatherStation. Nó có thể được dùng để thiết lập các trạm khí tượng tham và hệ thống báo động. Nó cũng được dùng cho dữ liệu đăng và dữ liệu xuất cũng như đã thu thập được xem dữ liệu khác nhau xây dựng trong lưới định dạng.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào: