EasyWeather

EasyWeather

Gratis
Det viser meteorologisk informasjon gitt av ProWeatherStation
Brukervurdering
3.4  (23 stemmer)
Din stemme
Score
2.7
Siste versjon:
9.0 (Se alle)
Dette programmet har mottatt 2 utmerkelser
Dette programmet eksternt viser meteorologisk informasjon gitt av ProWeatherStation. Den kan brukes til å sette opp værstasjonen parametere og alarmer. Det er også brukt for data logging og data eksport, samt visning samlet inn data i ulike bygget i grafen formater.
Info oppdatert den: