Dreambox Tools

Dreambox Tools

Miễn phí
DreamBoxTools là một chương trình để khởi động của DreamBox chảo thu vệ tinh
Người dùng đánh giá
5.0  (2 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.6
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 3 giải thưởng
DreamBoxTools - một chương trình để khởi động của DreamBox chảo thu vệ tinh. Kiểm soát của anh nhận được từ tính.
Chính tính năng:
-Lyngsat-Dreambox transponders phân tách. Cập nhật satellites.xml trực tiếp từ trang web Lyngsat.com
-Vệ tinh lọc - châu Âu, châu Á, đại tây dương, Mỹ, chỉ có HD, sách hướng dẫn lựa chọn, cứu tinh danh sách.
Thông tin được cập nhật vào: