DeepSea Obfuscator

DeepSea Obfuscator

DeepSea Obfuscator автоматично ще открие код, който е невъзможно завуалировать
Оценка
3.7  (14 гласа)
Вашият глас
Резултат
2.4
Последна версия:
4.4.4.86 (За да гледате всички на)
Тази програма има 4 награди
Обфускация е от решаващо значение за защита на вашия Intellectual Property.Приложения NET. Поради природата.Рамка NET, вашите програми ще се показват много Intellectual Property. Obfuscated ще се промени името на класове и членовете чете символи. Това разбиране ще направи вашият код е много по-трудно.
DeepSea Obfuscator автоматично ще открие код, който не може да се кодира с помощта на правила Smart Protection. Можете също така да се изключи занимания и/или членове от заплитане с помощта на стандартни атрибути Заплитане или файл External Configuration.
Информацията е актуализирана на: