Dasher

Dasher

Miễn phí
Dasher là một chương trình để kết nối và chơi Internet Chess Club
Người dùng đánh giá
5.0  (4 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
0.8
Phiên bản mới nhất:
4.11 (Xem tất cả)
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
ICC Dasher là khuyến khích Windows chương trình với thông và chơi Internet Chess Club. Thiết kế như thay thế cho ICC cổ điển Windows phần mềm, BlitzIn, Dasher đề nghị nào cũng như vậy chức năng trong một trực giác mạnh mẽ đồ họa dùng diện đặc biệt thiết kế để cho thành viên mới gia nhanh chóng tìm được cách quanh ICC, còn thêm thật mạnh mẽ mới tính năng như một nhúng chess-động cơ.
Có vài chìa khóa tính năng:
* Cờ máy không hoạt động chơi và kiểm tra chế độ phân tích
* Cũng integrates với quảng cáo từ "Junior" máy
* Mới đẹp đấy đồ lặn
* Thiết lập thoại cho phép nhiều customization
* Xem thử trong bảng hiển thị các lựa chọn
* Nước cờ để chơi và thấy một trò chơi, và khi nào đi chơi hồ sơ
* Nhiều thẻ an ủi
* Bật nói chuyện windows
* Đấu diện
* Mới kiểm tra dấu hiệu của chế độ
* Figurine algebraic notation
* Kênh danh sách
* Hồ sơ cửa sổ
* Bughouse nút
* Contextual giúp
* Một lột da diện
* Đơn biểu tượng lớn công cụ nút, và đại tướng, một slicker trông
Thông tin được cập nhật vào: