CardWorks Business Card Software

CardWorks Business Card Software

Thay đổi mẫu màu đã cho thêm customization
Người dùng đánh giá
4.3  (8 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.7
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
Với một chuyên về tầm danh thiếp mẫu, CardWorks làm cho nó dễ dàng để tạo danh thiếp cho phù hợp với cá nhân của ông hay công ty đóng dấu sắt nung hình, cho khách hàng của ông và công việc làm ăn hệ dễ truy cập của anh thông tin liên lạc. Thay đổi mẫu màu đã cho thêm customization.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào: