CanoScan LiDE 200 Scanner Driver

CanoScan LiDE 200 Scanner Driver

Miễn phí
CanoScan LiDE 200 Scanner Driver cho Canon scanner LiDE200
Người dùng đánh giá
4.2  (6 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.8
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
CanoScan LiDE 200 Scanner Driver là tài xế cho Canon scanner LiDE 200. Đây là TWAIN-compliant. Nó có nghĩa là, anh có thể sử dụng máy quét cho trực tiếp quét đến ứng dụng hỗ trợ đó TWAIN nhập khẩu. Photoshop khác và ảnh đang xử lý đồ nghề có tính năng sẵn sàng.
Đó là sẵn sàng cho Mac OSX và Windows hệ điều hành từ 98 để Windows 7.
Chỉ có mỗi tài xế cập nhật sẵn sàng cho cổng. Firmware không thể bị thay đổi.
Thông tin được cập nhật vào: