C++ to C# Converter (Free Edition)

C++ to C# Converter (Free Edition)

رایگان
آن است که یک برنامه طراحی شده است برای تولید C# کد از C++ کد
امتیازدهی کاربر
2.0  (2 رأی)
رأی شما
نمره
1.3
100٪ نرم افزار تمیز. به گزارش کنید .
این برنامه 1 جایره دریافت کرد
C to C# Converter (Free Edition) ساده ترین راه برای تولید کد های C# از کد C.
ویژگی های اصلی:
- پوشه تبدیل:
کل پوشه از کد C از فایل های تبدیل شده به کد C# فایل های.
- کد قطعه و تبدیل فایل: قطعه تبدیل دقت نمی کند و شما نیاز به قرار دادن تمام روش ها و یا کلاس. اکتشافی استفاده می شود برای تبدیل کد قطعات با گم اعلامیه ها و بیشتر.
اطلاعات به روز شده در: