Brackets

Brackets

Miễn phí
Brackets là một hiện đại, mở-nguồn soạn thảo đó hiểu được thiết kế trang web
Người dùng đánh giá
4.0  (36 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.4
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 3 giải thưởng
Brackets là một hiện đại, mở-nguồn soạn thảo đó hiểu được thiết kế trang web. Thay vì cho chúng làm lộn xộng của anh mê môi trường với rất nhiều bảng và biểu tượng, Quick Edit UI trong Brackets đặt ngữ cảnh đặc mã, và công cụ trực tiếp. Với Live Preview, Brackets làm việc trực tiếp với duyệt đẩy mã edits ngay lập tức và nhảy lui giữa thật của anh mật mã gốc và duyệt xem.
Thông tin được cập nhật vào: