BR's EXIFextracter

BR's EXIFextracter

Miễn phí
EXIFextractor có thể khai thác những siêu dữ liệu từ JPEG sơ cứu như CSV tập tin
Người dùng đánh giá
 
Bình chọn của bạn
Điểm
2.0
Phiên bản mới nhất:
0.9 (Xem tất cả)
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
JPEG và các các tập tin ảnh có thể chứa thông tin như độ phân giải mà, bit, máy quay mô hình đó chụp tấm hình này, chương trình đó đã sửa được hình ảnh đó, etc. Đây được gọi là những siêu thông tin. EXIFextractor là một chương trình đơn giản...... để đưa cái EXIF siêu thông tin từ JPEG tập tin trong thư mục cứu dữ liệu vào một CSV-tập tin.
Thông tin được cập nhật vào: