Boilsoft Video Splitter

Boilsoft Video Splitter

มันเป็นคนที่มีอำนาจตัดต่อวีดีโอที่จะแยกตัดหรือ trim สื่อบ้าคลั่งเรื่องจอมสับ ฯ
คะแนนผู้ใช้
4.3  (46 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
4.3
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
โปรแกรมนี้ได้รับ 4 รางวัล
Boilsoft Video Splitter เป็นคนที่มีอำนาจตัดต่อวีดีโอที่จะแยกตัดหรือ trim ใหญ่ AVI, MPEG, RM, ASF, WMV, 3GP, MKV, FLV หรือ MP4 วิดีโอนแฟ้มเล็กลงไปในคลิปวิดีโอโดยไม่มีส่งทำการเข้ารหัส. วีดีโอองตัวแบ่งและวิดีโอตัดต่อซอฟต์แวร์มี bulit ในโปรแกรมเล่นวิดีโอ name คุณสามารถอย่างง่ายดายแยกกัน/ตัด AVI, MPEG, RM, ASF, WMV, 3GP หรือ MP4 วิดีโอนแฟ้มโดยเวลาหรือส่วนที่เลือกเป็นที่ต้องการ
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: