Bio-Rad CFX Manager

Bio-Rad CFX Manager

Cung cấp trải nghiệm thiết lập và phân tích dữ liệu có khả năng để phát hiện hệ thống
Người dùng đánh giá
3.8  (23 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.3
Phiên bản mới nhất:
3.1.1517 (Xem tất cả)
TẢI VỀ
CFX Manager mềm đã cung cấp trải nghiệm thiết lập và phân tích dữ liệu có khả năng cho CFX96™, CFX96 Chạm vào™, CFX384™, CFX384 Chạm vào™, và MiniOpticon™ thời gian thực PCR phát hiện hệ thống.
Chính tính năng:
- Bắt đầu đi nhanh — trực giác mạnh mẽ di chuyển và khởi động pháp sư
- Ở tổ chức bảo tồn nhiều nhạc cụ dùng bộ lập lịch và nhanh chóng sắp đặt phản ứng với Master Mix Calculator
- Có kết quả phân tích ở đâu và khi nào anh muốn — email thông báo với một gắn kết dữ liệu, tập tin khi đi là xong
- Quyết định về dữ liệu của nhanh lên — đúng vậy hãy hình dung ra tất cả những chạy là dữ liệu với Custom Data View
- Làm đi đã chuẩn hoá gene câu — cấp cao phân tích công cụ dùng nhiều quan hệ gen và cá nhân phản ứng efficiencies
- Xuất chỉ dữ liệu anh muốn — tự Chọn Data Export để cho ông chỉ định gì để xuất và thích:
- Chạy lên rất nhiều điều hành hệ thống — tương thích với Windows XP, Windows Vista, và Windows 7
Thông tin được cập nhật vào: