Best Free Image Converter

Best Free Image Converter

Miễn phí
Best Free Image Converter là một người rất hữu dụng cụ cho ảnh đổi
Người dùng đánh giá
4.5  (6 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.3
Phần mềm này nhận được 4 giải thưởng
TẢI VỀ Miễn phí   2.1 MB
Best Free Image Converter là một người rất hữu dụng cụ cho ảnh đổi, có khả năng, tia, chuyển đổi các hình ảnh trong nhiều hơn 50 định dạng.
Best Free Image Converter sẽ cho phép anh để thay đổi ảnh thuộc tính (như màu, chất lượng, sáng, sự tương phản, ...), điều chỉnh kích cỡ ảnh trên quy mô hay theo phong tục kích cỡ, và xoay ảnh.
Giải pháp này cũng có khả năng thêm tự xác định nước dấu theo ảnh, và đang xem thử các tập tin nguồn với quả là tập duyệt thôi.
Thông tin được cập nhật vào: