Aurora 3D Text & Logo Maker

Aurora 3D Text & Logo Maker

3D thiết kế phần mềm cho nhiều người bình thường có thể unfamiliar
Người dùng đánh giá
4.4  (29 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.8
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 7 giải thưởng
3D thiết kế phần mềm cho nhiều người bình thường có thể unfamiliar, bất cứ khi nào chúng ta cần phải cho lên chức của ảnh,
trang mạng hay màn văn hay đồ họa cho thêm 3D ứng, mindmay xuất hiện 3Dmax phức tạp, hay chán quá Photoshop phần mềm dịch Skills.\n\nHowever, chúng ta sẽ làm mọi thứ biến mất từ trong trí óc anh phải đối mặt với bất cứ 3D văn bản, hình, hoặc logo thiết kế cần, chúng tôi cung cấp đầy sức mạnh giúp:
Người mẫu, nhiều như hàng trăm kiểu lựa chọn, và thân thiện với người dịch này, để cứu anh rất nhiều thời gian và tăng năng suất;
Nghĩ kỹ lại, hình phản chiếu, hoà lẫn vào nhau, deformation hoạ tiết, và các hoạt động khác, kim loại kính, nhựa và các họa tiết quả, như vậy là công việc của anh sẽ không bao giờ mất một quyền lực 3D phần mềm;
Thông tin được cập nhật vào: