AnyPC

AnyPC

Làm nó có thể kết nối tới máy phục vụ tính dùng nó bất cứ lúc nào, bất cứ đâu
Người dùng đánh giá
3.2  (27 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.3
Phiên bản mới nhất:
1.0.0.25 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Doctorsoft Co.
AnyPC làm nó có thể kết nối tới máy phục vụ tính (e.g. Màn hình ở nhà hay văn phòng) và dùng nó bất cứ lúc nào, bất cứ đâu.
Anh có thể sử dụng chương trình lắp đặt ở máy chủ PC và sửa hay chia sẻ đã lưu dữ liệu với người khác.
Chương trình giúp anh vận chuyển rất quan trọng tài liệu như trình bày các tập tin hay báo cáo rằng anh bỏ quên ở nhà hay đi đâu đó.
Chương trình làm việc duy nhất trên máy tính xách tay Samsung.
Thông tin được cập nhật vào: