Advanced Serial Port Monitor

Advanced Serial Port Monitor

Này ứng dụng cho phép anh để kiểm tra máu chảy dữ liệu qua một cái máy COM các cảng
Người dùng đánh giá
5.0  (2 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.2
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 14 giải thưởng
Advanced Serial Port Monitor cho phép anh để kiểm tra máu chảy dữ liệu qua một cái máy COM các cảng. Như ông có thể thấy từ phần mềm tên trình này có thể làm việc như cổng nối tiếp theo dõi. Nó hỗ trợ đầy đủ chế độ hai chiều, linh động điều chỉnh của tham, xuất nhận được số liệu, tập tin, tự động và hướng dẫn sử dụng chế độ tự do dữ liệu, hàng loạt thiết bị phỏng, bổ sung và sniffer chế độ. Đó là giới thiệu cho tiến người dùng và automation chuyên gia.
Thông tin được cập nhật vào: