ACTIVprimary

ACTIVprimary

Miễn phí
Một phương tiện mới hoàn toàn dành cho dạy học: bảng điều khiển
Người dùng đánh giá
3.9  (64 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.1
Phiên bản mới nhất:
3.7.19 (Xem tất cả)
TẢI VỀ Miễn phí  
Activprimary xuất hiện với việc trang bị một phương tiện mới hoàn toàn dành cho việc dạy học: bảng điều khiển. Bảng điều khiển giúp bạn tổ chức việc dạy học và đề nghị thời điểm mà bạn có thể học cách sử dụng Activprimary và Activboard một cách tiện ích nhất
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào: