3RVX

3RVX

ฟรี
3RVX เป็น customizable โปรแกรมจับภาพหน้าจอแสดงและ hotkey เครื่องมือสำหรับ Windows องระบบได้
คะแนนผู้ใช้
4.5  (39 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
1.8
โปรแกรมนี้ได้รับ 4 รางวัล
ดาวน์โหลด ฟรี  
3RVX เป็น customizable บบแสดงข้อความบนหน้าจอ(OSD)และ hotkey เครื่องมือสำหรับ Windows องระบบได้ มันมีคุณสมบัติ:ยืดหยุ่น skins กับอัลฟ่า-โปร่งใส pngs, ระดับเสียงควบคุม hotkeys ที่สามารถบนแผนที่ของแป้นพิมพ์เป็นสื่อกระดุม, แสดงระดับเสียงระดับในถาดระบบ, แจ้งให้ทราบคุณตอนที่ขับรถนี่เอาแผ่นออกและมากกว่านั้น
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: